20 - 22 Października 2013, Centrum Wykładowo-Konferencyjne Politechniki Poznańskiej ul. Piotrowo 2

Bieżące informacje


Szanowni Państwo, 21.09.2015 r.

 

uprzejmie prosimy osoby, które jeszcze nie określiły się, o pilne przesłanie deklaracji (informacji) odnośnie druku artykułu ze wskazaniem nazwy czasopisma.


Pełny tekst artykułu prosimy przygotować zgodnie z wymogami wybranego przez Państwa czasopisma i przesłać do dnia 30.09.2015 r na adres: kongresreologiczny@po.opole.pl
Artykuły zostaną poddane pełnej procedurze recenzji zgodnie z wymaganiami wybranych czasopism.
 
Informujemy że opłata za druk artykułu w czasopiśmie "Inżynieria i Aparatura Chemiczna" wynosi: 600 zł brutto za standardowy artykuł liczący 2 strony (według formatki). Każda następna strona to koszt 300 zł brutto.      

Prace będą wydrukowane po uzyskaniu pozytywnej recenzji i ukażą się w 4/2016 numerze czasopisma.

Autorzy mogą dokonać opłaty za wydruk artykułu samodzielnie, podając nazwę i adres płatnika oraz NIP.

        
W przypadku pozostałych czasopism opłaty są zgodne z cennikiem wydawnictw.
Przypominamy, że opłatę za druk artykułu ponosi Autor.