20 - 22 Października 2013, Centrum Wykładowo-Konferencyjne Politechniki Poznańskiej ul. Piotrowo 2

Opłaty

 

Rodzaj opłaty

Kwota (brutto)

Pełna

700 zł

Ulgowa (emeryci, doktoranci, studenci)

500 zł

Osoba towarzysząca

450 zł

Opłata pełna i ulgowa obejmuje:

  • udział w obradach Kongresu i sesjach plakatowych
  • materiały konferencyjne
  • pamiątkowe gadżety
  • przerwy kawowe
  • obiady
  • imprezy towarzyszące (wycieczka z przewodnikiem po Opolu, uroczysta kolacja, koncert)

Opłata dla osób towarzyszących obejmuje:

  • udział w obradach Kongresu i sesjach plakatowych
  • przerwy kawowe
  • obiady
  • imprezy towarzyszące (wycieczka z przewodnikiem po Opolu, uroczysta kolacja, koncert)

 

Wpłaty proszę kierować na konto założone na potrzeby Kongresu:

RHL – Service
ul. Warzywna 8
62-081 Wysogotowo

NIP: 779-104-39-65

Bank: BZWBK S.A. II o/ Poznań, ul. Jugosłowiańska 10, Poznań
Konto: 17 1090 1346 0000 0000 3428 4936
z dopiskiem: Polski Kongres Reologii - Opole 2015 - imię i nazwisko uczestnika

 

Po otrzymaniu opłaty i niezbędnych  danych zostanie wystawiona faktura za udział w konferencji.
Organizatorzy nie pokrywają kosztów delegacji i noclegów.