20 - 22 Października 2013, Centrum Wykładowo-Konferencyjne Politechniki Poznańskiej ul. Piotrowo 2

Organizatorzy Polskiego Kongresu Reologii - Opole 2015, Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej i Polskie Towarzystwo Reologii Technicznej, zapraszają do udziału w Kongresie w dniach 21-23 października 2015 r.

Obrady Kongresu odbywają się pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Reologii Technicznej, którego założycielem był wybitny reolog prof. dr hab. Zdzisław Kembłowski. PTRT powołane zostało na zebraniu założycielskim w dniu 7 lipca 1998 na Politechnice Łódzkiej.

Polski Kongres Reologii podtrzymuje główne cele PTRT, którymi są przede wszystkim propagowanie badań i osiągnięć w dziedzinie reologii technicznej oraz ich zastosowań, wśród pracowników ośrodków naukowo-badawczych i przemysłu.

Podczas Kongresu zostaną zaprezentowane najnowsze osiągnięcia z dziedziny reologii w formie wykładów zaproszonych gości, wykładów plenarnych, referatów oraz sesji plakatowej.

Wykłady będą prezentowane z podziałem na sekcje: reologia teoretyczna, reometria (metody badawcze), reologia polimerów, reologia żywności, reologia w medycynie i farmacji, reologia zaczynu cementowego i mieszanki betonowej, reologia w dydaktyce oraz reologia w praktyce przemysłowej.

W ramach Kongresu planowana jest wystawa nowoczesnej aparatury do badań reologicznych.

Miejscem obrad Polskiego Kongresu Reologii będzie Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, ul. Katowicka 48,  Aula im. Oswalda Matei w Opolu.

 

Serdecznie zapraszamy

 

Aktualności

Formularz zgłoszenia uczestnictwa

UWAGA: Strona umożliwijąca zgłoszenie uczestnictwa w Kongresie zostanie uaktywniona po 31 marca 2015 r.