20 - 22 Października 2013, Centrum Wykładowo-Konferencyjne Politechniki Poznańskiej ul. Piotrowo 2

Streszczenia, artykuły i plakaty


Zasady przygotowywania streszczenia:

Streszczenie w języku polskim i angielskim powinno zawierać: cel pracy, metody i wyniki badań (bez tabel, rysunków) oraz końcowe wnioski. Na streszczenie należy przeznaczyć maksymalnie dwie strony. Tekst powinien być przygotowany w edytorze Word 2003 lub nowszym, czcionką Times New Roman, 10.5 pkt., odstęp 1.

Przy przygotowywaniu streszczenia proszę posłużyć się szablonem.

Materiały konferencyjne będą zawierały streszczenia wszystkich referatów i posterów.

Streszczenia należy przesłać na adres mailowy Kongresu: kongresreologiczny@po.opole.pl

 Zasady przygotowywania artykułu:

Nadesłane artykuły będą zrecenzowane przez członków Komitetu Naukowego Polskiego Kongresu Reologii i po akceptacji będą opublikowane w wybranych czasopismach:

  • Polimery
  • Inżynieria i Aparatura Chemiczna
  • Przemysł Chemiczny
  • Żywność. Nauka. Technologia. Jakość
  • Nauki Inżynierskie i Technologia
  • Cement Wapno Beton

Artykuł należy przygotować zgodnie z wytycznymi wybranego czasopisma.
Ewentualną opłatę za wydruk artykułu ponosi autor.

Kosz wydruku artykułów zgodny z cennikiem wydawnictw.

 Rozmiary plakatu nie powinny przekraczaćŁ wysokość – 100 cm, szerokość – 70 cm.

Możliwe jest jedynie pionowe ustawienie plakatu. Zazwyczaj osoby oglądające plakat będą czytać go z odległości ok. 1 m.

Tekst powinien być czytelny z tej odległości.